logo

1853: Het huiskamercafe is geopend

De familie Van der Made start als oergezellig, authentiek West-Brabants bruin café.

1936: openstelling Moerdijkbrug

Na voltooiing van de Moerdijkbrug in 1936 kon deze worden opengesteld voor het verkeer. Op deze foto  is bovendien goed zichtbaar dat het aantal overspanningen voor de wegbrug minder was dan dat van de spoorbrug. Op de brug was - zoals voor die tijd gebruikelijk - sprake van één brede rijbaan voor beide rijrichtingen.

1810-1850: basis van ons wegennet

In 1810 (Franse tijd) werd begonnen met het opstellen van plannen voor een netwerk van rijkswegen. In 1811 werd onder Napoleon het rijkswegennet opgenomen in het wegenstelsel van het Franse keizerrijk. Franse technici werden ingeschakeld bij de aanleg van wegen, ook van lagere overheden. Het plan dat werd uitgewerkt voorzag wegen in diverse klassen, waarvan de Staat de wegen der 1e en 2e klasse voor zijn rekening zou nemen. Dit waren de wegen die voor de defensie en de politieke eenwording van het keizerrijk van groot belang waren. Van groot politiek belang waren ook de werken aan de rijksweg van Parijs naar Amsterdam, in Nederland de weg Zundert-Breda-Utrecht-Amsterdam. De kaarsrechte Amsterdamse Straatweg tussen Utrecht en Maarssen is een relikwie uit deze tijd.

Voor 1795 waren enkel de volgende wegen die later tot het rijkswegennet zouden gaan behoren, voorzien van bestrating:  Utrecht - De Bilt; Haarlem - Amsterdam; Den Haag - Delft; Vlissingen - Middelburg; Arnhem - Nijmegen; 's Hertogenbosch - Eindhoven. In de Franse tijd kwam daarbij: Amsterdam - Utrecht - Breda - Zundert; De Bilt - Amersfoort - Deventer; Haarlem - Den Haag; Delft - Rotterdam.

In 1813 trad Napoleon af en twee jaar later vond hij definitief zijn Waterloo. Het plan voor de Rijkswegen werd in 1814 door Koning Willem I als nationaal netwerk van "groote wegen" gepresenteerd dat in grote lijnen overeenkwam met het Franse rijkswegennetwerk. Bekend is de uitspraak van de koning: "Geen land ter wereld is rijk genoeg om zich de weelde van slechte wegen te kunnen veroorloven".

Onder leiding van Rijkswaterstaat werd tussen 1825 en 1830 en tussen 1840 en 1850 zo'n 500 kilometer rijksweg, en daarmee bijna het volledige rijkswegennet, van bestrating voorzien.

1967: Aanleg knooppunt Klaverpolder

Rijkswegen 16 en 17, knooppunt Klaverpolder in 1967

De A16 is in gebruik en de A17 en knooppunt Klaverpolder zijn hier nog in aanleg. Vanaf de Moerdijkbrug zijn de autosnelwegen naar Breda en Roosendaal gereed. Daarnaast kan men een lijn onderscheiden vanaf station Lage Zwaluwe rechtsonder op de foto naar linksboven; dat is de vroegere spoorlijn naar Moerdijk, een lijn waarvan de rol eigenlijk al uitgespeeld was met de opening van de Moerdijkspoorbrug. Deze situatie is tot voor kort zo blijven bestaan; in het gebied waar deze voormalige spoordijk de snelwegen 16 en 17 kruist, is november 2004 het compleet maken van het verkeersknooppunt voltooid. De situatie is thans nog verder op de schop genomen door de aanleg van de HSL-zuid.


Voor De Gouden Leeuw betekende de aanleg van een verbeterd knooppunt en hogere doorstroom van verkeer een toename van klanten. Vooral de professionele chauffeurs maar ook de georganiseerde groepsbusreizen en zakelijke korte afspraken nemen toe.